Home


Welkom bij de
Huurdersvereniging 'PATRIMONIUM GRONINGEN-ZUID'
 De Wijert | Corpus den Hoorn | Stadsparkwijk
De Huurdersvereniging is dringend op zoek naar nieuwe en vooral jongere bestuursleden. Wilt u zich inzetten voor meer en beter woon- en leefconfort voor de leden in onze wijken, meld u zich dan aan als kandidaat bij één van de huidige bestuursleden.

Het kost u maar enkele uren per 2 maand. De enige voorwaarde is dat u in één van de drie wijken een woning van de Christelijke Woningstichting Patrimonium huurt.

Ook zijn wij op zoek naar vrijwilligers die bereid zijn zo nu en dan het bestuur op diverse gebieden te ondersteunen.
Ook zo'n last van het dreunend geluid van bassen vanuit het Stadspark en de Drafbaan tijdens de zomermaanden? De actiegroep Feesten uit Balans is een actiegroep welke probeert d.m.v. gesprekken met politici, beleidsmedewerkers en organisatoren de overlast voor bewoners te beperken. Met als doel de gemeenteraad, B & W en organisatoren van festivals te overtuigen van nieuwe en strengere regelgeving betreffende o.a. het aantal DB-C (bastonen), spreiding, duur.
Voor meer informatie:
feestenuitbalans.nl.

HV Patrimonium Zuid i.s.m. jalouproductions.com